Vad kan tepåsar lära oss om jordhälsan?

Genom att gräva ner vanliga tepåsar kan vi få kunskap om hur aktivt och effektivt jorden bryter ner (te)blad och växtdelar, vilket visar hur snabbt jorden kan omvandla organiskt material till näring och jord. Genom att begrava tepåsar (av en specifik typ) kan du bidra till vår kunskap om nedbrytning, markhälsa och det globala kolkretsloppet.

små organismer, svampar och bakterier i jorden – äter upp växtdelar och annat organiskt material och omvandlar det till ny jord. En tesked hälsosam jord innehåller hundratals rundmaskar och flera miljoner bakterier. Dessa mikroorganismer är beroende av olika faktorer i sin omgivning för att överleva och trivas, vilket påverkar nedbrytningshastigheten.

På den här sidan kan du lära dig om:

 • Nedbrytning, markhälsa och den globala kolcykeln
 • Vad är Tea Bag Index (TBI) och hur fungerar det?
 • Forskarna i projektet
 • Hur DU kan delta.

Vad är nedbrytning?

Nedbrytning är processen där organismer smälter växtmaterial i jorden. Det vill säga ett löv faller från ett träd, landar på marken och förvandlas till jord. Den färska jorden ger näring till trädet, som sedan får nya löv. Nedbrytning är därför en del av näringskretsloppet och grundläggande för livet på vår planet. Genom denna process blir döda växter och annat organiskt material "mat" för växter och organismer som lever i jorden.

“Decomposers" are the tiny organisms, like nematodes, fungi and bacteria, breaking down organic material and turning it into soil. A teaspoon full of healthy soil contains hundreds of nematodes and millions of bacteria. These microorganisms depend on various environmental factors to survive and thrive, which dictates the speed of decomposition.

små organismer, svampar och bakterier i jorden – äter upp växtdelar och annat organiskt material och omvandlar det till ny jord. En tesked hälsosam jord innehåller hundratals rundmaskar och flera miljoner bakterier. Dessa mikroorganismer är beroende av olika faktorer i sin omgivning för att överleva och trivas, vilket påverkar nedbrytningshastigheten.

Nedbrytningshastigheten beror på:

 1. Miljöfaktorer (fuktighet, surhet, temperatur och näringsnivåer i jorden). Dessa faktorer påverkar hur aktiva mikroorganismerna är och hur mycket de kan äta.
 2. Materialets kemiska egenskaper (t.ex. en trägren jämfört med en blomma) Precis som vi föredrar mikroorganismer vissa livsmedel framför andra. De gillar socker men är inte lika förtjusta i hårdare material som trä.
 3. Vilka nedbrytare som finns på platsen. Kvalster, maskar, svampar och bakterier bryter alla ner olika växtmaterial i varierande hastighet.

Allt organiskt material består av blandningar av lättnedbrytbara material (som socker i löv) och material som är svårare att bryta ner (till exempel lignin i trä). På grund av detta sker nedbrytning i två olika faser.

I första fas, allt lättnedbrytbart material bryts ner, och nedbrytningshastigheten är snabb. Under denna del av processen omvandlas en del av det lättnedbrytbara materialet till svårare att bryta ner material – detta kallas för att materialet stabiliseras. I den andra fasen återstår endast det svårnedbrytbara materialet, eftersom detta knappt bröts ned under den första fasen och nedbrytningshastigheten är mycket långsam. Hastigheten för varje fas beror på de tre faktorerna som nämns ovan (miljöfaktorer, växtmaterialets kemiska egenskaper och typerna av nedbrytare).

Tea Bag Index - TBI-metoden

Eftersom te består av växtmaterial kan det brytas ned av mikroorganismer. Det betyder att te kan användas för att undersöka jordens nedbrytningsförmåga. När döda växter bryts ner minskar deras vikt. Genom att först väga och sedan gräva ner tepåsar kan vi undersöka hur innehållet i påsen (teets vikt) påverkas över tid. Denna metod kallas Tea Bag Index (TBI), och den har utvecklats av forskare vid University of Utrecht, Umeå universitet, Netherlands Institute of Ecology och Austrian Agency for Health and Food Safety Ltd.

TBI-metoden använder två typer av te: Grönt och Rooiboste. Grönt te består huvudsakligen av material som lätt kan brytas ned av mikroorganismer, medan Rooibosteet är mer träigt och innehåller en mindre andel lättnedbrytbart material. Därför sönderfaller Roobios te i en långsammare takt än grönt te. Genom att jämföra nedbrytningen av grönt och rött te kan vi få kunskap om varför nedbrytningen av en kvist och ett blad skiljer sig på en viss plats. Detta kan i sin tur öka vår förståelse för vad som driver kolkretsloppet och hur förändringar i miljöförhållandena kommer att påverka koldioxidutsläppen.

First, the weight of the tea bag is measured and then the bag is buried and left underground for three months. The small holes in the tea bags allow microorganisms to break down the tea inside. Since the tea types consist of different materials, green tea will decompose quickly, while the Rooibos tea will still be in the "first phase" of decomposition after three months. This will result in different weights of the remaining tea.

När tepåsarna återvinns återstår i första hand svårnedbrytbart material, men en del lättnedbrytbart material som stabiliserats finns också. Genom att väga tepåsarna före och efter begravningen kan vi få kunskap om nedbrytningens olika faser.

TBI-metoden gör det enkelt att jämföra olika platser på ett standardiserat sätt. Det hjälper forskare att undersöka hur klimatet och andra miljöfaktorer påverkar nedbrytningen. Samtidigt kan TBI-metoden användas för att utbilda eleverna om nedbrytning, markhälsa och vikten av att ta hand om vår planet.

Om webbplatsen

Sedan TBI-metoden utvecklades har hundratals forskare och tusentals skolbarn och medborgarforskare hjälpt till att gräva ner påsar och rapportera in sina resultat. I projektet Tea Tales har vi omvandlat den samskapade databasen till ett interaktivt kartverktyg där vem som helst kan ladda upp sina resultat, ladda ner valda delar av databasen, jämföra nedbrytning mellan olika platser, naturtyper och tidpunkter, och fördjupa sin kunskap om nedbrytning och jordhälsa.

On the website, you can also explore stories in the form of video clips, images, and illustrations from (citizen) scientists around the world and stay updated on upcoming events in TBI research. Tea Tales is a collaboration between Public & Science, VA, Hushållningssällskapet, and researchers at Umeå University. The website is co-created with teachers, gardeners, and farmers.

Vill du gräva ner tepåsar?

Vem som helst kan vara med och begrava tepåsar och rapportera sina resultat. Oavsett om du är forskare, bonde, hobbyträdgårdsmästare, lärare, student eller bara nyfiken kan du hjälpa till. Här you can find instructions, and for teachers, there is a special teacher's guide! • Skärmavbild 2022-11-22 kl. 10.58.50

  Taru Sandén (tidigare Lehtinen)

  Senior expert, österrikiska byrån för hälsa och livsmedelssäkerhet

  Taru Sandén är en markentusiast som tycker om att arbeta med olika intressenter och leder projektet teTime4Schools. Taru är involverad i utvecklingen av appen teatime4science.

  Mer information

 • Skärmavbild 2022-11-22 kl. 11.00.09

  Judith Sarneel

  Docent, Institutionen för ekologi och miljövetenskap, Umeå universitet

  Judith Sarneel är en entusiastisk rumslig ekolog som studerar nedbrytning och vegetationsförändringar och leder projektet Teatime4science.

  Mer information

 • Skärmavbild 2022-11-22 kl. 11.01.04

  Sarah Duddigan

  Lecturer in Environmental Science, Department of Geography & Environmental Science, University of Reading

  Sarah Duddigan är en angelägen markforskare som har arbetat med många intressenter, inklusive bönder och trädgårdsmästare. Hon drev projektet Tea Bag Index-UK medborgarvetenskap.

  Mer information

 • Skärmavbild 2023-11-20 kl. 16.16.14

  Janna Barel

  Forskare, Radboud University

  Jag vill veta hur relationerna mellan växter och markorganismer påverkar torvmarkernas funktion i en föränderlig klimat

  Mer information

 • Skärmavbild 2022-11-22 kl. 10.53.30

  Sarah Schwager

  Post doc, Climate impact Centre, Umeå universitet

  Sarah är aplantekolog med stort fokus på underjordsekologi. Hon vill förstå hur nedbrytning och markandning påverkas av de många faktorer som förändras med klimatuppvärmningen, såsom temperatur, nederbörd och växtarter.

  Mer information