Filtrera och ladda ner data
Filtrera, hitta Och Jämför Tepåsar!
En högre stabiliseringsfaktor, eller S-värde, betyder att att mer material fanns kvar efter TBI-experimentet. Det här lagret visar globala stabiliseringsmönster. Mer blå innebär högre stabilisering, och mer vit lägre stabilisering. K-värde
Se nedbrytningshastigheter för hela världen. “Mer” vit visar långsammare nedbrytning, och “mer” röd snabbare nedbrytning. S-värde

Vi rekommenderar att fylla i formuläret på dator

Namn: Ange ett namn för din observation, antingen ditt förnamn eller ett ord som beskriver omgivningen, såsom “Lövskog”, eller platsen såsom “Sicklasjön”.

Plats: Ange platsen för din nedgrävning, till exempel en adress eller ett gatunamn. Hittar du inte platsen i listan? Fyll i latitud och longitud nedan.

Latitud och longitud: Kan hämtas genom att högerklicka på din plats på kartan.

Start- och slutdatum: Ange datumen när du grävde ner och upp dina tepåsar.

Biografi: Ett biom är ett geografiskt område som kännetecknas av ett distinkt klimat, växtlighet och djurliv. Välj det alternativ som passar bäst in på platsen där du grävde ner dina tepåsar.

Platstyp: Skiljer mellan jordbruksjordar och ej modifierade jordar. “Behandlad” avser jord där småskaliga eller experimentella ändringar gjorts. Ange den platstyp som stämmer för din nedgrävning.

Typ av påse: Köpte du dina tepåsar mellan 2013–2017; välj vävd. Mellan 2017–2022; välj icke-vävd. Efter 2022; välj växtbaserad.

Startvikt (ej obligatoriskt): Din tepåses startvikt i gram inklusive te, påse och etikett.

Slutvikt: Teets vikt i gram efter uppgrävning och torkning. Endast om det var möjligt att rengöra påsen helt får slutvikten inkludera påsen. Etiketten ska aldrig räknas med i slutvikten.

Vikt inkluderar: Vänligen ange om du räknade ut teets slutvikt med eller utan påse.

Kommentarer: Övriga kommentarer (max 300 tecken).

Lägg till fil: Ladda upp en bild (.png, endast för användning i projektet)

Läs mer
Inmatningsformulär för ny data
Lägg till resultat